Birim fiyat nedir

Birim fiyat nedir

Hizmet sektöründe ve yapı, inşaat gibi alanlarda bir işin yapılacağı ücretlendirmenin kilo, ton, m2 cinsinden belirlenmesidir sizler için birim fiyat nedir konusunu araştırdık. Özellikle kamu kurumları, belediyeler yıllık bazda açıklama yapar ve mal alımı, hizmet alımı durumlarında temel esas alınması konusunda uygulama yapar. İlgili yazımızda birim fiyat nedir konusuna değinerek teknik açıklamalara da yer verilecektir.

Türkiye’de yapım alanlarını kontrol ettiğimizde bakanlıkların hizmet sözleşmeleri göze çarpmaktadır. Yıllık olarak kaleme alınan birim fiyat belirlemesi yılbaşlarında açık bir şekilde yayımlanır. Yol yapımı, kaldırım, peyzaj, bahçe düzenleme, park, tadilat tamirat, dekorasyon, revize gibi sektörlerde sıkça karşılaşılmaktadır. Konuya ek olarak bilgi amaçlı teknik kısımdan da bakacak olursak, Analizler ve Tesisat pozları %25 kar ve genel gider dâhil yayınlanırken rayiçler karsız olarak yayınlanır. Birim fiyatına kdv dahil değildir.

Birim fiyat nedir
Birim fiyat nedir

Birim fiyat 2021 yılında yayınlayan kurum ve kuruluşlardan bazıları şu şekilde listelenmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Milli Savunma Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
İSKİ Genel Müdürlüğü

Yapım Yönetmeliğinin 10. maddesine göre;

“(1) İdarelerce, ihale konusu işin yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde;

a) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,

c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler,

ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler,

d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri,

esas alınır.

(2) İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.” İfadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan birim fiyat hesaplamaya ilişkin yönetmelik yazılmıştır. Tabi farklı bir fiyat politikası da izlenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.